Ungdomar

Tips

Stresshantering handlar om att få balans igen. Att ha lika många tryck på på-knappen som på av-knappen. Det handlar också om att kontrollera det kontrollerbara och släppa det icke kontrollerbara. Här är några tips på saker man kan göra för att minska på stressen.

Tryck på av-knappen

Det finns många sätt att trycka på av-knappen. Allt som gör att man är i lugn, ro, vila och återhämtning. Att vara här-och-nu är också att trycka på av-knappen. Att till exempel lägga pussel. Man letar bitar, färger, nyanser, försöker få dem att passa. Inga tankar på morgondagens problem eller gårdagens förtretligheter, bara här-och-nu. Tystnad är återhämtande för hjärnan. Hitta en plats eller ett sätt att komma undan alla ljud och bara njut av tystnaden. Forskare från Duke University såg i en studie från 2013 att möss som inte utsattes för ljud under ett par timmar fick fler hjärnceller i hippocampus. En struktur som bland annat står för minne och inlärning.

Djupavslappning

Att lyssna på djupavslappningsövningar är ett enkelt sätt att trycka på av-knappen. Läs mer…