Ungdomar

Nervsystemet

ryggrad4Centrala Nervsystemet eller CNS som det brukar förkortas är vad man kan kalla vår egen datacentral. CNS innefattar både hjärnan och ryggmärgen och där ingår det somatiska nervsystemet och det autonoma nervsystemet. Den somatiska delen står för det som är viljestyrt och inlärt hos oss, det vill säga allt det man kan bestämma sig för att göra som att gå eller klappa händerna. Eftersom hjärnan, efter att man lärt sig gå som barn, automatiserat vilka muskler som behöver aktiveras när man går gör man det utan att tänka. Man behöver inte ”säga till” fot- lår-och rumpmusklerna att ”nu ska jag gå”.  Så även om det kan verka automatiskt att gå så är det ett inlärt beteende styrt av det somatiska nervsystemet. Läs mer…