Ungdomar

Sömnstadier

Vi går igenom flera olika sorters sömn under natten. Här kan du läsa mer om vad som kännetecknar de olika stadierna av sömn, vad de är bra för samt när de infaller.

sömnkurva-2Sömnen delas in i fyra olika stadier vilka återkommer flera gånger under natten i så kallade cykler. Varje cykel har ett återkommande mönster som repeteras under natten. I varje sådan cykel passerar man olika stadier, från att man somnar och ända ner till drömlös djupsömn. Dessa cykler är på mellan 90 och 120 minuter och de upprepas mellan 4 och 6 gånger under natten. Hur mycket återhämtning man får av sömnen är beroende av hur länge man sover och av mängden djupsömn. Det är de första cyklerna som är effektivast när det gäller återhämtning, det vill säga de första timmarna av natten. Motslutet av natten blir kvaliteten på sömnen sämre och sämre och de sista två timmarna ger inte mycket återhämtning alls. I de första stadierna är stora delar av hjärnan fortfarande vaken. Man kan likna hjärnan vid en bilmotor. När bilen stannar för rött ljus står den stilla men motorn går fortfarande. En av de delar av hjärnan som vilar under stadium 1 och 2 är den bakom pannbenet (pannloben) där förmågan att tänka rationellt och fatta beslut finns.

Det är i stadium 3 och stadium 4, den drömlösa djupsömnen, som nästan hela hjärnan får vila. Under dessa stunder är man i princip

Läs mer…