Ungdomar

Skärmar

I den här filmen pratar fyra gymnasieungdomar med Anna Nygren om medieanvändning, uppkoppling och vad som händer när man väljer dator och mobil före sömn.

Läs mer…