I skolan

Den här sidan riktar sig främst till skolpersonal men även till personal inom ungdomshälsan, vårdboenden, idrottsföreningar och liknande som kan ha nytta av informationen och tipsen på Ung Livsstil. Här kan du hitta information om det pedagogiska läromedlet Ung Livsstilskunskap, hur det kan användas, hur det passar in i styrdokumenten samt hur man till och med kan vinna tid genom att jobba med det. Här finns också information om kostnader för att inte jobba förebyggande med livsstil, hur hälsa och skolprestation hänger ihop, tips och mycket annat. Använd menyvalen för att hitta det du vill läsa mer om.

Den 23/9 anordnade Psynk, ett av SKL:s projekt om psykisk hälsa för barn och unga, ett stormöte om bra webb-info för unga. Där presenterades Ung Livsstil, Barnombudsmannen, UMO.se, 1177 vårdguiden bland andra. Du kan se hela eller delar av webb-sändningen här. Skriv in “Att skapa bra webb-info för unga” i sökfältet så får du fram hela sändningen. Ung Livsstil presenteras i slutet. Läs mer…