Ungdomar

Ofokuserad

Visste du att för lite sömn kan vara en orsak till att man har svårt att koncentrera sig. Läs mer om hur förmågan att fokusera, minnas och lärs sig saker hänger ihop med sömn. Lyssna på ur det går för Alex i skolan.

alexfattarinteNär man sovit för lite och/eller stressat för mycket påverkar det vår förmåga att koncentrera oss, minnas och lära oss saker. Förvirring i tänkandet, eller bristande kognitiv förmåga som det kallas, innebär störningar i förnuftsfunktionerna, så kallade kognitiva störningar. Att ha störningar i förnuftet innebär bland annat att man får svårt att tänka rationellt och fatta beslut. Man får svårt att koncentrera sig, att minnas och att komma åt sina fakta- och grundkunskaper. Läs mer…