Ungdomar

Stress

Stress är en helt naturlig reaktion på en situation som hjärnan bedömer som utmanande eller hotfull. Kroppen försätts i beredskapsläge för att kunna fly eller fäkta. Det är en urgammal mekanism som gjort att vi finns här idag. Hade inte våra förfäder varit utrustade med stressreaktionen hade människan troligen inte överlevt gamla tiders hot och faror. När hjärnan, närmare bestämt amygdala, kommit fram till att det vi står inför kräver särskild uppmärksamhet, skärpa och förberedelse för att kunna springa för vårt liv eller slåss för vårt liv händer en rad saker i våra kroppar.

Utan stress skulle vi inte komma någonstans i livet. Läs mer…