Ungdomar

Tips

Tips för minskad skärmanvändning

Så här ställer du om till svart/vit skärm på iPhone

  1. Gå in på Inställningar
  2. Välj Hjälpmedel
  3. Välj Skärm och textstorlek
  4. Klicka i Färgfilter
  5. Gråskala

Varaktig förändring kan man uppnå genom kunskap, viljan att ha det på ett annat sätt samt utifrån överenskommelser och gemensamt fattade beslut i familjen. Diskussioner och samtal är bäst att ha när alla parter är lugna och garanterat använder pannloben, den kloka delen av hjärnan. När man har kunskap och förståelse för hur det funkar i kroppen och hjärnan kan man fatta kloka beslut gällande sin livsstil.

En bra utgångspunkt är att vill man ha det på ett annat sätt i morgon måste man göra något annat idag än vad man gjorde igår. Annars sitter man kvar i gamla invanda spår. Det är viktigt att man känner att de regler som finns i familjen om till exempel skärmtid inte bara gäller barnen utan även de vuxna. Att ha en förälder som sitter klistrad vid datorn eller mobilen blir inte trovärdig när han eller hon säger till att man ska stänga av datorn. Var tydlig mot dina föräldrar, hur ser du på deras medieanvändning, få igång en diskussion. Längre ner hittar du fler tips. Läs mer…