Ungdomar

Depression och skärmar

I en studie från San Diego University har Jean Twenge sett ett samband mellan skärmtid och depression och självmordstankar hos tonåringar. Man ser också att antalet personer som upplever symptom av depression och självmordstankar ökat från 2010, då siffran var 16% till 22% 2015. En annan sak Jean Twenge sett är att flickor var var hela sex gånger mer benägna att rapportera dessa symptom än pojkar.

Twenge och hennes kollegor har granskat enkäter med frågor om depressionssymptom från över en halv miljon tonåringar. En eller två timmar per dag ökar inte risken nämnvärt, säger Twenge, men när man kommer upp i tre, fyra, fem timmar eller mer skärmtid per dag är det en signifikant ökad risk för självmordsförsök, tankar på självmord och allvarlig depression.

Vad som är orsak och verkan framgår inte av denna studie men forskarnas resultat stöds av annan tidigare forskning som visar att personer som spenderar mindre tid vid skärmar tenderar att vara lyckligare och mindre ensamma. Forskarna menar att studien ska ses som en varning till föräldrar; om barnen spenderar mycket tid online kan det innebära en ökad risk för depression.

En sammanfattning av resultaten från studien kan du läsa här.