Ungdomar

Träning och depression

jogging200Att fysisk aktivitet kan hjälpa till vid lindrig och måttlig depression har forskare sett i flera studier. Man har sett att hippocampus (en del i hjärnan), som står för bland annat minne och inlärning, är mindre hos personer som är deprimerade. Man har också sett att de som lider av depression har en minskad nyproduktion av hjärnceller.

Socialstyrelsen gav 2010 ut nya riktlinjer som innebär att läkare kan prioritera fysisk aktivitet framför antidepressiva läkemedel till personer med lätt till måttlig depression. När man är fysiskt aktiv stimuleras hjärnan att bilda nya hjärnceller vilket är en del av läkandet.

Depression gör kroppen stressad och man reagerar oftast genom att spela död. Läs mer…