Aktuellt

Mobilen i klassrummet

mobil i klassrummetFrågan om huruvida mobiler ska få användas i klassrummet eller ej är mer aktuell än någonsin. Från vissa håll krävs ett totalförbud i skolan medan andra tycker att det är okay. I den undersökning som Ung Livsstil gjort där ca 150 personer svarat tyckte 39 procent att mobilerna ska förbjudas helt, 45 procent tyckte att de ska förbjudas då de inte används i undervisningen medan 16 procent inte tyckte att man ska ha ett förbud alls.

Själv är jag emot ett förbud men jag är också emot att mobilerna får inverka störande på undervisningen och på elevernas förmåga att fokusera och prestera i klassrummet. Jag tror att kunskap och information är den rätta vägen att gå. Om vi berättar för eleverna att den uppgift som jag nyss presenterat kommer att ta dem 2-3 gånger så lång tid att göra om mobilerna tillåts störa oss. Och att det kan ta upp till 25 minuter att komma tillbaka till det flow man fått upp när man kommer ini en uppgift när någons mobil surrar, plingar, ringer eller spelar upp en liten melodi. Det är ett enormt slöseri med lektionstid att tillåta sådana…

Mer skärm, kortare sovtid och sämre prestation

Nya PISA-resultat har kommit. Denna gång gäller det användandet av IT i skolan. Två slutsatser kan dras skriver TT; 1. mycket IT i skolan ger inte automatiskt bättre resultat och 2. tonåringar som tillbringar extremt mycket tid vid dator på fritiden får problem i skolan. Anders Fredriksson på Skolverket säger att man inte vet om det är själva användandet av IT som påverkar skolresultaten negativt. Det finns ett samband mellan låga resultat och mycket IT-användande i hemmet och skolan men vi vet inte vad som är orsaken eftersom undersökningen inte är utformad att ge svar på det, säger Anders Fredriksson.

Det finns andra studier som kan ge oss en idé om hur skärmanvändning och skolresultat hänger ihop. Sara Thomée vid Sahlgrenska Akademin har tittat på kopplingen mellan hög IKT-användning (informations- och kommunikationsteknik) och sömnproblem, stress och depression och funnit ett samband. Även Christian Benedict nämner skärmanvändning som en möjlig orsak till de sömnproblem hos unga som han identifierat, och som han beskriver “har nått epidemiska nivåer”, i sin studie från september 2014. I en norsk studie från 2013 där man tittat på IKT och sömn hos drygt 10 000 ungdomar påvisas ett starkt samband mellan två timmars skärmtid efter skolan…

Elevers stress på Vardagspuls

Den 3 september sände Vardagspuls ett inslag om elevers stress. Programledare var Agneta Sjödin som pratade betygshets och stress med Anna Nygren och Martin Forseter. På Vardagspuls kan du läsa om fem stress-verktyg och  de hänvisar också till djupavslappningsövningarna som man kan ladda ner gratis på Ung Livsstil. Se programmet i efterhand och ta del av tipsen.

Temavecka om skolungdomars hälsa

Vardagspuls som sänds i TV4 på vardagar fokuserar under vecka 36 på skolungdomars hälsa. De bjuder in olika gäster för att prata om ämnet. Torsdagen den 3/9 kommer Anna Nygren att vara med i studion för att prata om elevers stress. Missa inte veckans program om du jobbar inom skolan eller har barn i skolåldern. Sändningstid är 17.55 till 18.55.  Under programmets gång kan man chatta med de medverkande om de ämnen som tas upp i programmet. Programledare för veckans program är Agneta Sjödin.

Här kommer du till Vardagspuls hemsida. 

Lär ditt barn att plugga smart

Det nya numret av Skolfamiljen är ute nu. Ett extra tjockt nummer så här lagom till läsårsstarten. Temat är inlärning och här kan du läsa om flippat klassrum, varför lockar dataspelen, blyga barn och så lite tips på studieteknik från Ung Livsstil inför skolstarten i artikeln Hjälp ditt barn att plugga smart. Läs mer om Skolfamiljen och om hur du tecknar din prenumeration.

Tillbaka efter semestern

Jag hade tänkt mig att smyga igång höstterminen i lugnt tempo men här drog det i gång med besked. P4 Stockholm hade en förmiddag om mobilanvändning i torsdags fm och jag blev inbjuden att vara med. Vi pratade lite om varför man har svårt att låta bli sin mobil och vad man kan göra för att medvetandegöra sitt skärmbruk.

På fredagen blev jag uppringd av en journalist från TT som skulle skriva en artikel om att få barnen i säng i tid igen efter sommarlovet. Så klarar du skolstarten var titeln på TT:s artikel som resulterade i flera artiklar i bland annat SvD, Helsingborgs Dagblad, Metro och Sydsvenskan.

Det har redan kommit in flera anmälning till kursen “Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan” trots att skolorna knappt har kommit igång. Kul att det är ett sådant intresse för den nya kursen.

Känns skönt att vara igång igen. Ledighet är skönt men med ett så fantastiskt jobb som jag har är det toppen att vara igång igen.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts. Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor. För oss som jobbar med elevernas hälsa är det få, eller inga, överraskningar. Förhoppningsvis kan dock rapporten bli startskottet för att alla skolor ska få tid och tillräckliga resurser för att uppfylla skollagen från 2010 om att skolorna ska jobba förebyggande och hälsofrämjande.

En sak som det pratats länge om inom elevhälsan är tidsbristen och att elevhälsan ägnar mycket tid åt att släcka bränder, dvs jobba åtgärdande istället för förebyggande. Detta visar sig också vara något skolinspektionen sett i sin undersökning. Rektorerna på skolorna tyckte i många fall att elevhälsans kompetenser inte hade tillräckligt med tid för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. OECD har lyft fram att det finns stora risker med svenska skolors elevhälsoarbete. Bland annat är tillgången på skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer uppseendeväckande låg enligt OECD.

Denna rapport, precis som många andra rapporter och undersökningar, pekar på att förekomsten av psykiska, sociala och psykosomatiska problem ökat bland unga människor under de senaste årtiondena. BRIS beskriver den psykiska ohälsan bland barn i Sverige som omfattande och oroande. Man…

Pressmeddelandet om Nedkopplingens Dag

Nedkopplingens dag 12 maj – ökar reflektionen över det uppkopplade livet

Nedkoppling

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 12 maj klockan 10.00 startar Nedkopplingens dag, då barn som vuxna uppmuntras att stänga av mobiltelefoner, surfplattor och datorer under ett dygn – eller så länge man kan. Sverige är ett av de mest uppkopplade länderna i världen och Nedkopplingens dag syftar till digital vila och att reflektera över sitt medieanvändande.

Bakom initiativet står Anna Nygren som är livsstilspedagog och tidigare lärare. Genom sitt företag Frija har hon utvecklat plattformen Ung Livsstil som vänder sig till barn, ungdomar, föräldrar och lärare och som ger medicin- och forskningsbaserad kunskap och verktyg för en hållbar livsstil. Ett trettiotal skolor runt om i Sverige har visat intresse för deltagande i initiativet och Nedkopplingens dag har också snabbt vunnit uppmärksamhet på sociala medier.

– Vi spenderar allt mer tid framför dator, surfplatta och mobil. Tyvärr sker det ibland på bekostnad av sömn, matvanor och fysisk aktivitet. Många ungdomar som jag möter är missnöjda med hur mycket tid de spenderar framför skärmar. Nedkopplingens dag har initierats för att reflektera över hur uppkopplad man egentligen vill vara och hur man påverkas av en ständig uppkoppling, säger…

Nedkopplingens Dag

Den 12 maj är det Nedkopplingens Dag. Den ger en möjlighet till eftertanke och reflektion under digital vila. Ta chansen du också och var med. För skolor finns ett gratis material som kan användas för att låta eleverna diskutera och reflektera kring sina medievanor och hitta ett bra förhållningssätt till sina skärmar. Läs mer under skolor. Titta på filmen om mobilbruk i klassrummet gjord av och med elever på GUC i Uppsala.

Nedkoppling

ICT-dagen

21 april 11.30 – 17.00

Vad händer på nätet nu och i framtiden, och hur kommunicerar vi med varandra? Hur hanterar jag sociala medier? Hur ska vi som företagare förbereda oss för den nya generationen och deras sätt att kommunicera, agera och driva företag?

Här kan du läsa mer om ICT-dagen