Ungdomar

Lägeskoll och elevenkät

Här kan du fylla i en enkät som handlar om uppkopplingsvanor. Enkäten är anonym och svaren kommer att samlas in och sammanställas. De kommer att finnas under skolor/enkat. Den tar bara
några minuter att fylla i.

Lägeskoll

Till enkäten

Läs mer…