Ungdomar

Lära nytt

synapskollapsDet som är fantastiskt med hjärnan är att man faktiskt kan lura den för att öka chanserna att det man ställts inför ska gå bra. Om du intalar dig själv, gärna högt och med eftertryck, att ”det här kommer jag att klara!” så ökar chanserna betydligt att nå ett positivt resultat och därmed kan du undvika att stressa upp dig över hur det ska gå.

Du kan också träna i fantasin för att öka chanserna till lyckade resultat. Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet utan skapar nya kopplingar (synapser) mellan nervceller när du föreställer dig något. När du till exempel i fantasin framträder inför klassen och riktigt upplever hur bra du lyckas ökar chansen att det ska bli verklighet. Hjärnan förstår vilka hjärnceller den ska koppla ihop för ett lyckat resultat. Läs mer…