Ungdomar

Mat och fokus

Visst du att goda kostvanor hänger ihop med bättre koncentrationsförmåga, bättre kontroll över det egna beteendet, bättre studieprestationer och bättre psykisk hälsa?

Om inte hjärnan får tillgång till glukos (socker) fungerar den sämre och man får svårt att fokusera. Det märks inte minst i skolan. För att kunna fokusera, tänka klart och dra slutsatser behöver man tillgång till den främre delen av hjärnan, pannloben. När den inte får näring blir det tufft att hänga med i skolan. Hjärnan märker själv att den saknar näring vilket gör att den driver dig till att äta socker för att den snabbt ska få den energi den behöver. Läs mer…