Ungdomar

Stressorer

ny familjemedlemSånt som stressar kallas stressorer och det är dessa som utlöser stressreaktionen. Allt som gör att på-knappen trycks in är stressorer. Stressorerna kan vara fysiska, psykiska eller sociala. De fysiska kan till exempel vara störande ljud eller enformiga arbetsuppgifter som sliter hårt på kroppen. De psykiska är sånt som har med oss själva att göra, till exempel prestationskrav eller dåligt självförtroende. De sociala har med våra reaktioner att göra, till exempel att vara tillgängliga eller pressen att höra av oss till släkt och vänner. Stressorerna kan i sin tur delas in i tre olika grupper: Läs mer…