Ungdomar

På- & av-knapp

vargfightNär man har sin på-knapp intryckt är det sympatiska nervsystemet som är igång. Då är man redo att försvara sig eller fly för sitt liv. Kroppen och hjärnan är i högsta beredskap för att öka chanserna för överlevnad. Man är startklar och redo att gå en match mot vem som helst.

Med av-knappen intryckt är det parasympatiska delen av nervsystemet igång. När den är intryckt är man i lugn, ro och vila och man kan återhämta sig. Det är i av-knappsläge man kan sova. Det är därför man inte somnar när man ligger och tänker på problem, då är man ju i på-knapp. Läs mer…