I skolan

Föreläsningar

Föreläsningar kan även göras online.

Anna Nygren är en flitigt anlitad föreläsare. Sedan 2010 har hon rest runt om i Sverige och föreläst för elever, föräldrar samt personal inom skola, vård och omsorg. Föreläsningarna är pedagogiska och lättillgängliga. Här finns inga pekpinnar utan fakta, tips och råd som man själv väljer vad man vill ta till sig av. Läs mer om Anna Nygren och hennes bakgrund.

Åke Pålshammar är neuropsykolog och senioruniversitetslektor vid Uppsala universitet. Han föreläser bl a om hjärnans processer och strukturer. Han kopplar vetenskap till vardag och beskriver på ett underhållande sätt hur hjärnan funkar. Föreläsningarna ges till både personal inom vård och omsorg, föräldrar och elever.

Läs mer om alla våra föreläsare.

Alla föreläsningar görs till bildspel med illustrationerna från böckerna Så funkar det! -sömn, stress och lite annat, Hjärnskolan -inlärning, fokus, minne och motivation samt från webbsidan. Föreläsningarna anpassas efter målgrupp.

“Min erfarenhet är att de flesta elever är förändringsbenägna så snart de förstår varför de ska ändra ett beteende och vad de har att vinna” Anna Nygren.

Läs mer…