Ungdomar

Sömn och betyg

Det finns en relation mellan längden på sömn och höjden på betyg. Det visar flertalet studier. Det lönar sig att tjata på sina barn/ungdomar att gå och lägga sig. De som för tillräckligt mycket sömn har bättre chanser att få högre betyg och de behöver inte slita lika hårt som sina trötta klasskamrater.

I en studie av 8000 gymnasieelever framkom att de elever som gick och la sig mellan 22.00 och 23.00 hade högre medelbetyg än de som gick och la sig senare. Betygen påverkades till det sämre för de elever som vände på dygnet på helgerna och kom i säng betydlig senare då. Det är forskare från Sverige, Norge och USA som publicerat sin studie i Journal of Sleep Research.  Läs mer om studien under länkar. 

Sömnforskare  vid Uppsala universitet har tittat på relationen mellan sömnbrist och sömnproblem och underkända betyg. Läs mer…