Ungdomar

Sömn och nikotin

Rökare och snusare har svårare att somna eftersom nikotin höjer blodtrycket och ökar hjärt-frekvensen och hjärnvågsfrekvensen. Eftersom alla dessa tre ska vara låga när man sover kan man få sömnproblem av både cigaretter och snus.

Nikotin kör igång kroppens stressystem och trycker därmed in på-knappen. För att man ska kunna somna och sova gott ska man ha av-knappen intryckt.