Ungdomar

Signalöverföring

kan nästen med kuvertKänner du till att när vi ska göra något så kopplar hjärnan ihop hjärnceller i olika mönster så att vi till exempel kan cykla eller vissla? Läs mer om hjärncellerna och hur de jobbar här.

Människan har cirka 100 miljarder hjärnceller (nervceller). De kopplar ihop sig med varandra i olika mönster för olika tankar och aktiviteter. Det finns en mängd olika typer av hjärnceller men majoriteten av dem består av en kropp (soma), ett ben (axon) med en fot och flera armar (dendriter) med händer. En hjärncell kopplar ihop sig genom att fästa sin fot på en annan hjärncells kropp eller någon av armarna. Läs mer…