Ungdomar

Hjärnans utveckling

risktagareVisste du att hjärnan inte är färdigutvecklad förrän man är i 25-årsåldern? Läs mer om det och om multitasking verkligen funkar.

Bakom pannbenet sitter pannloben vilken är den senast utvecklade delen av människans hjärna. Det är där omdömet sitter. Hjärnan har utvecklats genom att lägga till nya delar allt eftersom vi har behövt dem för att anpassa oss och överleva. Från den första hjärnan, som utvecklades för 250 miljoner år sedan, har det nya sedan lagts till det gamla, från nacken och framåt och pannloben är den senast utvecklade delen. Läs mer…