Ungdomar

Droger

Visst du att hjärnans belöningssystem kan slås ut av droger? Läs mer om hur droger påverkar både hjärnan och kroppen och i värsta fall kan vara dödliga.

Alla droger är farliga. De är extremt beroendeframkallande och slår ut hjärnans belöningssystem, säger Anders Tengström, psykolog, medicine doktor och biträdande chef på Forskningscentrum för ungdomars hälsa.

Olika droger verkar på olika sätt men alla förändrar hjärnans belöningssystem och ger störningar i impulskontrollen. Vilken effekt de olika drogerna har beror på vilka ämnen (substanser) som aktiveras av dem och var i hjärnandet sker. Vissa kemiska droger påminner om kroppens egna signalsubstanser så kroppen tar emot drogen utan att reagera. Hjärnan lagrar ruseffekten i minnet och för att belöningscentrum ska tillfredsställas triggas man till fortsatt missbruk. Drogmissbrukare har sänkta nivåer av dopamin i belöningscentrum. Det kan förklara varför de ofta upplever sig nedstämda och deprimerade; hjärnans belöningssystem är utslaget och kan inte längre producera må-bra-hormoner. Man behöver drogen eftersom man inte längre producerar egna må-bra-hormoner.

Även små mängder av cannabis kan störa hjärnfunktionen. Att både belöningscentra, Läs mer…