Ungdomar

Dator eller penna

Det verkar som om det är mer effektivt att skriva för hand än att använda datorn. I alla fall när det gäller att minnas och reflektera över det man hört eller sett. När man i en studie undersökte personer som antecknade för hand  och jämförde med personer som skrev på datorn visade det sig att det finns mycket som talar för att det är effektivare med penna och papper. De som skrev för hand var bättre på att komma ihåg och de var bättre att redogöra för sammanhang. Byt ut dator och surfplatta mot penna och papper ibland och se om du märker någon skillnad.
Forskarna såg ingen större skillnad när det gällde enskilda Läs mer…