Livsstilsmaterial

Ung Livsstil erbjuder användarvänliga material framtagna för att användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Materialen kan användas av både elevhälsans personal och pedagoger och finns för elever från förskoleklass till gymnasiet. I materialen ingår bland annat bildspel, manus, handledningar, föräldrainformation, digitala övningar mm.

Mejla till oss och få en endag-inlogg för att titta närmare på våra material och hur de kan användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Skriv “endags-inlogg” och er mejladress så får ni koder för logga in.

Vad tycker de som använder materialen?

Höganäs kommun har använt Ung Livsstils material sedan 2016. Här berättar EHT-personal hur de använder livsstilsmaterialen i sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete i kommunen.

I Ung Livsstils material tas aktuella teman upp och det är toppen att det finns ett manus med fakta till varje bildspel samt information som man kan skicka hem till vårdnadshavarna.

De yngre elevernas bildspel har så fina bilder och de är ganska korta vilket passar t ex årskurs 1. När vi pratat om ett tema i årskurs 1 går eleverna ofta hem och berättar om sömn, skärmtid och fysisk aktivitet för sina föräldrar.

Med utgångspunkt i materialen blir det bra diskussioner som gör att eleverna förstår och minns vad vi tagit upp och genom att knyta ihop säcken och ta upp de viktigaste punkterna har vi bidragit till att eleverna förstår hur t ex sömnen ger bättre möjligheter att klara skolan och att hjärnan behöver tid på sig för att lära sig saker – man ska inte ge upp!

På skolorna i vår kommun är det både elevhälsan och pedagoger som använder materialen, ibland tillsammans och ibland var för sig. Vi tycker att undervisningen i livsstil ger möjligheter för elevhälsan att skapa bra relationer till eleverna. Eleverna förstår vad vi har för kompetens och vad de kan fråga oss om.

Vi skulle absolut rekommendera andra att använda dessa i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet!

Skolsköterska och kurator i Höganäs kommun höstterminen 2023

Med Ung Livsstils pedagogiska material får både skolpersonal, elever och föräldrar tillgång till fakta om hållbar livsstil. Eleverna får möjlighet att repetera, variera och reflektera för att befästa kunskapen och på så vis möjliggöra önskad livsstilsförändring. När man får kunskap om hur levnadsvanorna hänger ihop med hälsa och prestation ökar chansen att göra goda val. Om eleverna kommer utsövda till skolan på morgonen efter att ha ätit frukost har de bättre förutsättningar för inlärning, och därmed ökar möjligheten för dem att kunna uppnå godkända resultat. Att lyckas i skolan är dessutom en stark framgångsfaktor för framtida psykisk hälsa.

Läs mer om Skolinspektionens rekommendationer kring förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan samt om sambanden mellan hälsa och skolresultat: Skolinspektionens rapport från 2015.

Läs mer…