Ungdomar

På- & av-knapp

vargfightNär man har sin på-knapp intryckt är det sympatiska nervsystemet som är igång. Då är man redo att försvara sig eller fly för sitt liv. Kroppen och hjärnan är i högsta beredskap för att öka chanserna för överlevnad. Man är startklar och redo att gå en match mot vem som helst.

Med av-knappen intryckt är det parasympatiska delen av nervsystemet igång. När den är intryckt är man i lugn, ro och vila och man kan återhämta sig. Det är i av-knappsläge man kan sova. Det är därför man inte somnar när man ligger och tänker på problem, då är man ju i på-knapp.

Bara en knapp kan vara intryckt i taget. Det innebär att om man slutar att trycka in på-knappen så hamnar av-knappen i intryckt läge. Man kan också trycka på av-knappen, då åker på-knappen ut. Ibland kan det vara svårt att sluta med sådant som trycker in på-knappen. Kanske för att man vill göra sådant som är på-knapp eller för att man måste just då. Då är det bra att göra många av-knappsaktiviteter för att hitta balans.

yogaMan ska pendla mellan på- och av-knapp i dagens samhälle blir det lätt för mycket på-knapp. Här hittar du exempel på sånt som trycker in av-knappen.