Ungdomar

Ofokuserad

Visste du att för lite sömn kan vara en orsak till att man har svårt att koncentrera sig. Läs mer om hur förmågan att fokusera, minnas och lärs sig saker hänger ihop med sömn. Lyssna på ur det går för Alex i skolan.

alexfattarinteNär man sovit för lite och/eller stressat för mycket påverkar det vår förmåga att koncentrera oss, minnas och lära oss saker. Förvirring i tänkandet, eller bristande kognitiv förmåga som det kallas, innebär störningar i förnuftsfunktionerna, så kallade kognitiva störningar. Att ha störningar i förnuftet innebär bland annat att man får svårt att tänka rationellt och fatta beslut. Man får svårt att koncentrera sig, att minnas och att komma åt sina fakta- och grundkunskaper. Man kan bli överkänslig för smärta, ljus och ljud och en del får tunnelseende. Man blir lätt störd om man gör flera saker samtidigt och att läsa längre stycken text kan kännas nästan omöjligt.

Läs mer om hur hjärnan påverkas av att bli störd av till exempel mobilen när man ska fokusera. Du hittar det under multitasking. 

Att anpassa sig till nya saker och rutiner kan kännas påfrestande vilket kan leda till att man hellre skärmar av sig. Det är ett sista desperat försök att förhindra att hjärnan utsätts för för mycket intryck, ett rejält rop på hjälp. Om man utsätts för stress under lång tid höjs nivån av stresshormonet kortisoli kroppen. Kortisolet ökar också i den del av hjärnan som bland annat står för minne och inlärning samt hjälper oss med orientering i tid och rum (hippocampus). Långvarig stress kan bland annat leda till att kopplingarna mellan nervcellerna börjar förstöras i den delen av hjärnan. Nervcellerna kan inte längre kommunicera och budskapet om att stoppa produktionen av kortisol kommer inte fram utan kortisolet fortsätter att produceras. De skadade nervcellerna upptäcker inte att de släppt ut för mycket stresshormoner och kan därför inte signalera om stopp. Det gör att det blir en ond cirkel och förmågan att tänka rationellt och fatta beslut blir ännu sämre.

Så fort man tagit sina stressymptom på allvar och ägnar sig åt återhämtning får man nya nervceller och förmågan att tänka klart, minnas och lära sig saker kommer tillbaka.

Vid högt stresspåslag försämras både arbetsminnet och långtidsminnet. Arbetsminnet är det du använder när du ska räkna ut ett tal eller komma ihåg ett telefonnummer en liten stund. Långtidsminne är allt det du minns om igår eller från barndomen. Stresshormonerna som produceras när du stressar påverkar pannloben (ett av flera ställen där minnen lagras). Pannloben är den del av hjärnan som sitter bakom pannbenet, den kallas ibland också för frontalloben. Vid akut stress förbättras faktiskt korttidsminnet så att du senare ska kunna minnas saker extra tydligt. På så sätt kan man lära sig av sina erfarenheter. Det är tyvärr kortvarigt.

Vad som händer i hjärnan när man sovit för lite är att hjärncellerna förlorar sin flexibilitet och förmåga till anpassning. Det gör det svårare att få nya kopplingar för att kunna minnas. Det innebär att elever som är trötta har problem med att minnas vad de lär sig. En annan sak som händer vid sömnbrist är att kroppens förmåga att utvinna glukos (näring) från blodet försämras. Om pannloben inte få tillräckligt med näring kan den inte göra sitt jobb. Utan glukos är det svårt att fokusera på en uppgift, det blir svårt att koncentrera sig. Det blir liksom stopp i hjärnan och man har svårt att hitta lösningar och vara kreativ och man fastnar utan att komma vidare.