Ungdomar

Sömn och betyg

Det finns en relation mellan längden på sömn och höjden på betyg. Det visar flertalet studier. Det lönar sig att tjata på sina barn/ungdomar att gå och lägga sig. De som för tillräckligt mycket sömn har bättre chanser att få högre betyg och de behöver inte slita lika hårt som sina trötta klasskamrater.

I en studie av 8000 gymnasieelever framkom att de elever som gick och la sig mellan 22.00 och 23.00 hade högre medelbetyg än de som gick och la sig senare. Betygen påverkades till det sämre för de elever som vände på dygnet på helgerna och kom i säng betydlig senare då. Det är forskare från Sverige, Norge och USA som publicerat sin studie i Journal of Sleep Research.  Läs mer om studien under länkar. 

Sömnforskare  vid Uppsala universitet har tittat på relationen mellan sömnbrist och sömnproblem och underkända betyg. 20 000 ungdomar i åldrarna 12-19 år har fått fylla i ett formulär om sina sömnvanor och skolresultat i årskurs 7, årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet.

De ungdomar som sov färre än 7-8 timmar per natt hade en ökad risk att få underkänt i ett eller flera ämnen. 42% av de som rapporterade sömnproblem angav att de var uppkopplade på natten. Användandet av IKT (Informations – och kommunikationsteknik) pekas också ut som en trolig orsak till sömnbristen hos ungdomarna. Tidigare liknande studier har visat att sömnstörningar, sena läggtider, stresskänslighet och depressionssymptom hos unga kan kopplas till ökad användning av IKT.

Det framkom att 30% av ungdomarna hade sömnproblem. Liknande studier har gjorts tidigare och dessa indikerar att sömnproblem hos ungdomar har nått en epidemisk nivå i vårt moderna samhälle, säger Christian Benedict.

I sin slutsats skriver forskarna att kanske kan man identifiera vilka elever som riskerar att få underkända betyg genom att ta reda på om de har sömnproblem. Eller så är det tvärtom, att de som presterar dåligt i skolan riskerar att få sömnproblem.

Den här studien är omfattande och den visar något vi som jobbar inom skolan sett länge. Tänk om skolan kunde jobba tillsammans med hemmen för att hjälpa eleverna till godkända betyg. Vi kan från skolans håll inte sätta upp och följa rutiner, det är hemmen som måste ta det ansvaret. Det vi kan göra är att utbilda eleverna i hållbar livsstil. Vi kan få dem att förstå sambandet mellan hur man mår, både fysiskt och psykiskt och hur man presterar, inte minst i skolan. Vi kan också informera föräldrarna genom informationsblad och/eller på föräldramöten. Vi behöver göra en gemensam insats, vi har ju ändå samma mål; Att få eleverna att må bra och prestera så bra i skolan som möjligt.

Det vore Moder Naturs största misstag om något vi ägnar en tredjedel av våra liv åt, att sova, inte hade en viktig funktion för kroppen, skriver Marie-Louise Olsen i artikeln Sova bör man…   Den handlar om både sömn och Christian Benedicts forskning. Den fanns med i Bota & Lindra. Bota & Lindra är ett samarbete mella InsertMedia (en del av mediehusetUNT), Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet.

Vill du läsa sömnstudien i sin helhet hittar du den här.

Sömnbrist i kombination med stress kan också ha en negativ påverkan på minnet. I en studie från Uppsala universitet gjord av Jonathan Sedernaes kunde man se att hos de som utsatts för stress efter för lite sömn minskade prestationsförmågan vid memoryspel med 10 procent. Det är under djupsömnen som saker vi ska komma ihåg flyttas från kort- till långtidsminnet. Djupsömnen har vi i början av natten så det är viktigt att inte sitta uppe och läsa läxor och plugga till prov för sent. Blir sömnen för kort får inte frontalloben vila och då minns vi sämre under press. Se till att få tillräckligt med sömn och hitta goda rutiner för att stresshantera så ökar chanserna till att minnas vad man lärt sig och därmed också chansen till goda studieresultat. Läs mer om studien om sömnbrist, minne och stress.