Ungdomar

Skärmar

I den här filmen pratar fyra gymnasieungdomar med Anna Nygren om medieanvändning, uppkoppling och vad som händer när man väljer dator och mobil före sömn.

Internet ger oss tillgång till hela världen och det erbjuder fantastiska möjligheter för oss dygnet runt. Det kan vara både informativt, utbildande, intressant, roligt och nyttigt. Att det är så lättillgängligt kan tyvärr göra att det ibland blir lite för mycket tid vid dator, surfplatta och mobil. Som med allting nytt behöver vi vänja oss och hitta ett sätt att handskas med det så att vi kan utnyttja Internets fördelar utan att vi drabbas av sömnbrist, stress eller till och med depression. Som med allt det goda ska det vara i lagom portioner och balanseras av annat.

På undersidorna till spela & surfa kan du bland annat läsa mer om medieanvändning, hur det kan påverka oss och få tips om hur man släpper taget om sin mobil.

Sara Thomée, psykolog och forskare som studerat hur ungas mobilanvändande kan kopplas till sömnproblem, stress och depression säger så här till Ung Livsstil:

– Det går inte att säga att X antal mobilsamtal ger problem eller att X antal minuter framför datorn ger det. Men jag tycker ändå att det är befogat att ge råd om hälsosam teknikanvändning, särskilt till unga. Bland annat handlar det om vikten av att ta pauser och att sätta gränser för tillgängligheten. Låt inte mobilen störa när du behöver fokusera. Det kan vara bra att göra en sak i taget, och till exempel prioritera den man pratar med framför mobilen.

Pernilla Garmy, sömnforskare och skolsköterska, jämför det med hur föräldrar på 50- och 60-talet lärde sig att hantera överflödet av socker. Här berättar hon om det.