Föräldrar

Senare skolstart

jasminehöguppSka elever börja skolan senare på morgnarna? Den frågan aktualiseras med jämna mellanrum. I artikeln Sömnbrist förstör studierna, publicerad på www.forskning.se den 7/12 2017 framgår att var tredje elevs lider av sömnrubbningar och att sovmornar kan få dem att prestera bättre i skolan men det kan också förvärra sömnproblemen då dygnet förskjuts ytterligare istället för att hållas tillbaka. Olle Hillman som tidigare jobbat som skolläkare ser att man kan komma långt med pedagogiska samtal om sömn och ge ungdomar stöd i att lägga om sina (o)vanor. Det behövs också fler kontrollerade studier innan man förändrar starttiden för skolorna. Läs även Olle Hillboms artikel längre ner på sidan där han beskriver de amerikanska studier man oftast lutar sig mot när man vill senarelägga skolstarten.

Även Aktuellts sändning kl. 21.00 den 12 januari 2017 tog upp frågan (21.14 in i sändningen). Hans Teke, som helst skulle se att starttiden för elever på högstadiet kl. 10.00 och för gymnasieelever kl. 11.00, hänvisar till biologi, melatonin och till de goda resultat man sett i amerikanska studier. Han upprepar samma argument som han, och fyra andra, framförde i en debattartikel från den 20 mars 2015 i SvD. (se längre ner på sidan).

De har tittat på tidigare studier om sömn hos unga, bland annat en studie från University of Minnesota, där man sett en gynnsam effekt på elevernas hälsa, välbefinnande och skolprestation när man senarelade skolstarten på morgnarna. De hänvisar till den förskjutning av dygnsrytmen som sker under tonåren vilket, enligt deras debattartikel, skulle göra ”så att det blir nästan omöjligt att lägga sig så tidigt som skolans starttider kräver.” Detta är enligt forskarna orsaken bakom den kroniska sömnbrist som många ungdomar lider av. Vad de missade att ta upp var att skolorna som nått ökade resultat genom senarelagd skolstart på mornarna flyttat sin starttid från 07.20 till 08.30 respektive 08.40! Det vill säga ungefär de starttider vi redan har i Sverige.

Någon som ger balanserad syn på detta med senarelagd skolstart, och som dessutom har lång erfarenhet av och gedigen kunskap om tonåringars sömn är Olle Hillman. Han summerar detta i artikeln Sömn, dygnsrytm och tidpunkt för skolstart under tonåren. Olle Hillman har också skrivit boken Tonårssömn – ungdomars sömn och dygnsrytm, Gothia 2012. Läs mer…