Föräldrar

Sömnmedel

De flesta läkare är överens om att sömnmedel inte ska ges till barn och ungdomar om det inte rör sig om särskilda fall, till exempel förskjuten sömnfas (DSPS) eller barn och unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hjärnorna hos barn och unga växer och utvecklas om man vet inte hur de påverkas av sömnmedel. Att ta sömnmedel är förknippat med risker för biverkningar och dessutom får man sällan det resultat man är ute efter. Sömnen kan till och med försämras, tröttheten kan hänga med långt in på dagen och risken för beroende är stor.

Idag är det oftast melatonin i tablettform som skrivs ut när man behöver få ordning på dygnsrytmen vilket i vissa fall kan vara befogat. När man får det utskrivet är det som Circadin vilket är receptbelagt i Sverige. I Fass kan man läsa följande om Circadin:

Den aktiva substansen i Circadin, melatonin, tillhör en grupp av naturliga hormoner som tillverkas av kroppen. Circadin används ensamt vid korttidsbehandling av primär insomni

(ihållande svårigheter att somna eller att fortsätta att sova, eller dålig sömnkvalitet) hos patienter som är 55 år och äldre. ”Primär” betyder att sömnlösheten inte har någon känd orsak, såsom eventuell medicinsk, psykisk eller miljömässig orsak. Läs mer…