Föräldrar

Sömn och övervikt

Sömnbrist kan kopplas till övervikt. Vid sömnbrist sjunker mättnadshormonet leptin samtidigt som hungerhormonet ghrelin ökar. För lite sömn kan få kroppen att minska energiförbrukningen samtidigt som den lagrar extra mycket näring. Det kan i längden leda till fetma. Under länkar kan du hitta artiklar om det.