Föräldrar

Statistik

I november 2014 kom en rapport från .SE om våra internetvanor. Här framgår bland annat att 57 procent av våra 2-åringar är uppkopplade, 75 procent av 3-åringarna är uppkopplade och 26 procent av dem är uppkopplade varje dag. Av våra 7-åringarna är det hela 90 procent som är uppkopplade. Det är främst surfplattan som står för ökningen. En stor skillnad från förra rapporten 2011 är att då fanns det få dagliga användare bland förskolebarnen. Ett skäl till den ökningen är troligen förskolornas strävan mot “en-till-en”, att varje barn ska ha en egen surfplatta.

Vilken påverkan har uppkoppling på våra minsta barn? Svaret är att vi vet inte det. Det enda vi vet är att deras växande hjärnor är mycket känsliga och kanske är det bäst att anamma Hugo Lagercrantzs försiktighetsprincip och låta barnen leva livet i en tre-dimensionell värld istället för via skärmar.

Vill du läsa .SE:s rapport hittar du den här.