Föräldrar

Strålning

Strålning

I en studie som genomfördes på uppdrag av mobilindustrin visade det sig att mobilstrålningen påverkar den delen av sömnen som är viktigast för återhämtningen, nämligen djupsömnen. Även mobilstrålning under de rekommenderade gränsvärdena satte igång hjärnans stressaktiveringssystem och det gjorde det svårare att varva ner. Det tog också längre tid för försökspersonerna att somna in och de fick mer huvudvärk. ”Studien visar att mobilstrålning har mätbara effekter på hjärnan” säger Bengt Arnetz, professor vid Uppsala Universitet.

Det finns olika syn på hur vi påverkas av strålningen från våra mobiler.  Strålsäkerhetsmyndigheten anser inte att det finns stöd i forskningen för att avråda från mobilanvändning. De anser ändock att man ska vida viss försiktighet när man använder mobilen. De rekommenderar att man använder handsfree och håller ut mobilen från kroppen när man pratar. Särskilt

Läs mer…