Föräldrar

Hjärnan

Barn och ungas hjärnor utvecklas långsamt. Först kring 25-årsåldern är de fullt utvecklade. Det innebär att vi som föräldrar behöver hjälpa våra barn och unga med beslutsfattandet längre än vad vi kanske tror. Den delen som utvecklas sist är pannloben vilket innebär att våra barn inte har samma möjlighet att se sammanhang, se konsekvenser, dra slutsatser och fatta kloka beslut som vi förrän de flyttat hemifrån. När man vet att det är just den delen av hjärnan som inte är färdig när de är unga är det lättare att förstå varför de ibland gör saker som för oss är uppenbart galna och förutbestämda att resultera i märkligheter och tokigheter.

Under miljoner år har vi människor lärt oss genom att härma andras beteende. Genom att titta på hur andra utför en uppgift kan vår egen hjärna, med hjälp av spegelneuroner, lära sig nya saker. Att lära via muntliga eller skriftliga instruktioner är ur ett evolutionärt perspektiv något nytt. Det är därför som barn gör som vi gör, inte som vi säger. Att visa våra barn genom goda exempel är därför otroligt viktigt. Läs mer om det här i artikeln Hjärnan är fullvuxen först vid 25. Du hittar den under länkar.