Föräldrar

Skärmar

paddahöguppInternet ger oss tillgång till hela världen och det erbjuder fantastiska möjligheter för oss dygnet runt. Det kan vara både informativt, utbildande, intressant, roligt och nyttigt. Att det är så lättillgängligt kan tyvärr göra att det ibland blir lite för mycket tid vid dator, surfplatta och mobil. Som med allting nytt behöver vi vänja oss och hitta ett sätt att handskas med det så att vi kan utnyttja Internets fördelar utan att vi drabbas av sömnbrist, stress eller till och med depression. Som med allt det goda ska det vara i lagom portioner och balanseras av annat.

Hjärnans utveckling hos små barn i fara av skärmtid

WHO:s rekommendationer för de yngsta barnens skärmtid har antagits av bland annat USA och Norge men Sverige vill inte sätta upp några riktlinjer. Barnläkarföreningen kräver nu att hårdare riktlinjer för de yngsta barnen införs. Barnläkarföreningen ser en risk att barnens utveckling tar skada. -Det handlar om kritiska fönster för hjärnans utveckling under de två första åren. Missar man det tar det mycket mera tid att ta igen, om det ens går, säger Ulrika Ådén, Ordförande Svenska Barnläkarföreningen.

Hur förskolebarn påverkas av skärmtid är något som man tittat på vid Washington University. Dimitri Christakis, chef för barnforskningen har sett ett tydligt samband mellan skärmtid före sju års ålder och uppmärksamhetsproblem när barnen blir äldre. Ju mer skärmtid de små barnen hade desto större var risken för koncentrationssvårigheter senare under uppväxten,

Användandet av den nya tekniken kryper allt längre ner i åldrarna och 2013 var 45 procent av 2-åringarna uppkopplade visar rapporter från Statens medieråd. De har gett ut Unga & medier och Småungar & medier, Föräldrar & Medier samt Unga & Medier 2015; demografi. Där kan man läsa mer om barn och ungas medievanor. Bland annat att 52% av barnen mellan 9-12 år och 96% av de mellan 13-16 år är uppkopplade efter klockan 20.00. Som du kanske redan läst behöver hjärnan två timmar för att varva ner innan sänggåendet. Medierådets siffror visar att en hel del barn inte kommer att få sina två timmar nedvarvning eller så kommer de att missa sovtid. Hur ser det ut hos er? Hela 36 % av barnen mellan 13 och 16 år bestämmer själva hur länge de vill vara uppkopplade. Tänk om de inte känner till vare sig hur mycket sömn de behöver eller hur lång tid hjärnan behöver för att varva ner.

Det är lätt att fastna framför dator, surfplatta eller mobil. Det gäller inte bara våra barn och unga utan även oss vuxna. Ett sätt att minska

Läs mer…