Föräldrar

Sömnbrist

Var tredje barn har svårt att somna och mer än vart femte sover dåligt minst en natt i veckan. Det framgår av  SCB undersökning av 10-18-åringarnas levnadsförhållanden som gjordes 2007/2008. Det kanske inte är så konstigt att fler och fler barn får sömnproblem när man tittar på hur vi vuxna sover, eller rättare sagt inte sover.

Nästan hälften av alla vuxna svenskar sover för lite visar en studie som presenterades i SvD i maj. Som vuxen behöver man sova drygt sju timmar på vardagarna men studien, som gjorts i samarbete med Torbjörn Åkerstedt, visar att nästan 50 procent av svenskarna får mindre sömn än så. Dessutom visade det sig att cirka 20 procent sover ganska eller mycket dåligt. Sämst ställt med sömnen är det för kvinnorna där en av fyra sover dåligt. Som bakomliggande orsak till sömnproblemen uppgavs stress och oro.

Det framkom också att vardagen påverkades av sömnsvårigheterna. 30 procent sa att de fick sämre förmåga att koncentrera sig och 20 procent att deras produktivitet minskade. Studien omfattar tusen svenskar i åldern 20 till 65 år vilka har intervjuats om sina sömnvanor.

Detta är mindre goda nyheter för våra barn och unga. Som vi alla vet så gör de inte som vi säger utan som vi gör. Kanske måste vi först komma tillrätta med sömnen hos oss själva för att kunna vara goda förebilder för våra barn. Då kan vi lära dem vikten av tillräckligt mycket sömn av god kvalitet. Vill du läsa artikeln Sömnbrist på grund av stress och oro hittar du den under länkar.