Föräldrar

Beteendestörningar

Sömnbrist kan kopplas till beteendestörningar. Barn som inte lägger sig i tid kan bli hyperaktiva, få emotionella problem, sämre uppförande och visa symtom på jet lag. Det visar en undersökning som gjordes i Storbritannien 2013. Där tittade man på 10 230 barn i åldrarna 3, 5 och 7 år. De barn som gick och la sig senare än nio uppvisade dessa symtom. De såg också en koppling till andra dåliga vanor som att inte äta frukost och titta mycket på TV.

Att inte ha regelbundna sömnvanor under de kritiska utvecklingsperioderna kan få livslånga effekter på hälsan säger forskarna bakom studien. De såg också att så snart föräldrarna fick tillbaka barnen i regelbundna sömnvanor gick barnen tillbaka till bättre beteende. En länk till studien, som är på engelska, finns under länkar.