Föräldrar

Sömn och betyg

jag kan

Det finns en relation mellan längden på sömn och höjden på betyg. Det visar flertalet studier. Det lönar sig att tjata på sina barn/ungdomar att gå och lägga sig. De som för tillräckligt mycket sömn har bättre chanser att få högre betyg och de behöver inte slita lika hårt som sina trötta klasskamrater.

I en studie av 8000 gymnasieelever framkom att de elever som gick och la sig mellan 22.00 och 23.00 hade högre medelbetyg än de som gick och la sig senare. Betygen påverkades till det sämre för de elever som vände på dygnet på helgerna och kom i säng betydlig senare då. Det är forskare från Sverige, Norge och USA som publicerat sin studie i Journal of Sleep Research.  Läs mer om studien under länkar. 

Sömnforskare  vid Uppsala universitet har tittat på relationen mellan sömnbrist och sömnproblem och underkända betyg. 20 000 ungdomar i åldrarna 12-19 år har fått fylla i ett formulär om sina sömnvanor och skolresultat i årskurs 7, årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet.

De ungdomar som sov färre än 7-8 timmar per natt hade en ökad risk att få underkänt i ett eller flera ämnen. 42% av de som rapporterade sömnproblem angav att de var uppkopplade på natten. Användandet av IKT (Informations – och kommunikationsteknik) pekas också ut som en trolig orsak till sömnbristen hos ungdomarna. Tidigare liknande studier Läs mer…