Föräldrar

Rörelse

Motion3Vi sitter mer stilla nu än vad vi någonsin gjort. Våra kroppar är gjorda för att röra på sig. Skolbarn från 7 till 18 år rekommenderas att röra på sig minst två timmar varje dag. Det ska vara åldersanpassat och varierat. Vardagsmotionen är viktig att ta vara på, till och med viktigare än schemalagd träning en eller två gånger i veckan.  Vardagsmotion får man till exempel av att ta trapporna istället för hissen eller rulltrappan, kliva av en busshållplats tidigare och gå sista biten eller av hushållsarbete.

I en studie från Karolinska i maj 2015 framkommer det att många 4-åringar är stillasittande nästan hälften av sin vakna tid. Mest stillasittande är de på helgerna när de är hemma. Enligt studien är det bara 31% av 4-åringarna får tillräckligt med rörelse. Den rekommenderad tiden rörelse för en fyra-åring är per dag är 60 minuter enligt WHO. För 20-30 år Läs mer…