Föräldrar

Matklockan

Ni minns säkert kroppsklockan och att det är viktigt att den håller tiden. Man kan säga att kroppsklockan egentligen är flera klockor i olika rum i ett hus. En överordnad klocka som styrs av ljus och mörker (supra-chiasmatiska kärnan i hypotalamus) och ett antal klockgener som styrs av när vi äter. (perifera tidsoscillatorer). Om klockorna i huset visar olika tider blir det väldigt svårt för hjärnan och kroppen att veta vad klockan är. Med klockorna på olika tider ökar slitaget på kroppens vävnader, celler och organ eftersom de belastas hela tiden eller belastas vid oväntade tider. Det är därför det är så viktigt att både sova och äta på regelbundna tider.

Om man låter klockorna gå lite som de vill genom att variera sin mat- och sovtider får hjärnan svårt att styra matintaget. En störd dygnsrytm kan vara en bidragande orsak till den snabba utvecklingen av fetma, typ 2 diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och andra vällevnadssjukdomar men även nedstämdhet och depression.

Om dygnsrytmen är störd påverkar det stresshormonet kortisol. Istället för att kortisolet är som högst tidigt på morgonen är det som högst vid nio-tiden på kvällen. Har man mycket kortisol på kvällen blir det svårt att somna.

Att hålla dygnsrytmen med hjälp av sömn och matintag vid regelbundna tider är avgörande för hålla vikten, minska risken för sjukdomar som diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar etc.