Föräldrar

Stress

Stress är en helt naturlig reaktion på en situation som hjärnan bedömer som utmanande eller hotfull. Det är en urgammal mekanism som vi har att tacka för att vi finns här idag. Hade inte våra förfäder varit utrustade med stressreaktionen hade människan troligen inte överlevt gamla tiders hot och faror. När hjärnan, närmare bestämt amygdala, kommit fram till att det vi står inför kräver särskild uppmärksamhet, skärpa och förberedelse för att kunna springa för vårt liv eller slåss för vårt liv händer en rad saker i våra kroppar.

Vardagspuls i TV4 tog upp ämnet betygshets och stress i sitt program den 3/9 2015. Där diskuterar Agneta Sjödin ämnet med Anna Nygren och psykologen Martin Forster. Du kan se det inslaget här eller hela programmet här. 

Det är inte stressen som är farlig säger stressforskarna, det är bristen på återhämtning som kan göra oss sjuka. Läs mer om hur man kan hitta balans mellan stress och återhämtning.

Många av våra barn och ungdomar har sin fritid fylld av aktiviteter. Föräldrarna skjutsar dem mellan fotboll, innebandy, basket etc och aktivitetsschemana är fyllda med träning under vardagarna och matcher varenda helg. Det är lätt att våra barn tror Läs mer…