Föräldrar

Skärmtid

alex&Jasmine vid datornVi vet inte ännu hur barn och unga påverkas av att sitta länge framför skärmar. Det vi vet är att de kommer att påverkas, tiden får utvisa hur.  Det vi däremot vet är att deras hjärnor växer och det gör dem extra känsliga. Det vi också vet är att tiden som läggs på att sitta framför en skärm tas från något annat, ibland från våra grundläggande behov. Det betyder att det vi faktiskt vet räcker för att förstå att vi behöver hjälpa våra barn att begränsa sin skärmtid för att så att den inte går ut över de grundläggande behoven, äta, sova och röra sig. För att de ska må så bra som möjligt och prestera så bra som möjligt i skolan behöver vi se till att våra barns grundläggande behov är tillgodosedda, dvs att de får tillräckligt med sömn, har bra kostvanor och får 1-2 timmar rörelse varje dag. De behöver också ha tid att leka, fantisera, läsa och interagera med både vuxna och andra barn. Läs mer om barnens utveckling och rekommendationer för skärmar för åldrarna 2, 5 och 10 år. Under våren 2019 kom WHO med nya riktlinjer  för barns skärmtid.

Hjärnans utveckling hos små barn i fara av skärmtid

WHO:s rekommendationer för de yngsta barnens skärmtid har antagits av bland annat USA och Norge men Sverige vill inte sätta upp några riktlinjer. Barnläkarföreningen kräver nu att hårdare riktlinjer för de yngsta barnen införs. Barnläkarföreningen ser en risk att barnens utveckling tar skada. -Det handlar om kritiska fönster för hjärnans utveckling under de två första åren. Missar man det tar det mycket mera tid att ta igen, om det ens går, säger Ulrika Ådén, Ordförande Svenska Barnläkarföreningen.(2023)

I en rapport från Statens Medieråd i juli 2020 framgår att det finns ett samband mellan hög användning av medier och nedsatt psykiskt välbefinnande. Anders Hansen drar slutsatsen i sin bok Skärmhjärnan, att det går en gräns någonstans vid 2-3 timmars skärmtid per dag. Spenderar barn och unga mer tid vid skärmar ökar risken för sömnproblem, nedstämdhet och psykisk ohälsa.

Det finns inga tabeller som visar hur mycket skärmtid som är Läs mer…