Föräldrar

Bukhjärnan

Känslor, beslut och handlingar styrs inte bara av hjärnan, magen är också inblandad. I magen har vi ett andra nervsystem som består av över 100 miljoner neuroner. Enteriska nervsystemet (ENS) eller bukhjärnan som det också kallas är en del av perifera nervsystemet och finns i matstrupen, magsäckens och tarmrörets vägg.

Bukhjärnan kontrollerar matsmältningen men den skickar också information till hjärnan. Eftersom ätandet kan vara farligt behövs en egen hjärnan i magen som till exempel kan utlösa diarré eller varna hjärnan som då utlöser kräkningar.

Känslor är en fråga om hur mycket eller lite vi har av olika hormoner och signalsubstanser. Har vi mycket av våra så kallade må-bra-hormoner mår vi mycket bra, har vi bara lite mår vi också bara lite bra. Det är inte bara hjärnan som producerar hormoner och signalsubstanser, även bukhjärnan bidrar till tillgången på dessa. Bukhjärnan producerar lika mycket dopamin som hjärnan gör och så mycket som 95% av serotoninet finns i maghjärnan.

När det pirrar i magen är det blodet som leds bort från magen för att istället se till att musklerna blir blodfyllda när vi gör oss beredda att slåss mot eller fly från fiender; en av de

Läs mer…