Föräldrar

Lära nytt

synapskollapsDet som är fantastiskt med hjärnan är att man faktiskt kan lura den för att öka chanserna att det man ställts inför ska gå bra. Om du intalar dig själv, gärna högt och med eftertryck, att ”det här kommer jag att klara!” så ökar chanserna betydligt att nå ett positivt resultat och därmed kan du undvika att stressa upp dig över hur det ska gå.

Du kan också träna i fantasin för att öka chanserna till lyckade resultat. Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet utan skapar nya kopplingar (synapser) mellan nervceller när du föreställer dig något. När du till exempel i fantasin framträder inför klassen och riktigt upplever hur bra du lyckas ökar chansen att det ska bli verklighet. Hjärnan förstår vilka hjärnceller den ska koppla ihop för ett lyckat resultat.

Allt man gör bygger på att olika nervceller i hjärnan kopplas samman med så kallade synapser. När man som liten lär sig gå börjar hjärnan trevande att försöka hitta vilka nervceller som behövs för att man ska kunna sätta en fot framför den andra så att man till slut kan gå utan att stappla fram.  Det som sker är att rätt nervceller kopplas ihop och nya synapser på så sätt bildas. När rätt nervceller kopplats ihop kan de skicka rätt meddelande mellan sig så att man kan gå. Man får ett nät av nervceller som blir en mall i hjärnan för aktiviteten ”gå”.

Allt man lär sig sker på samma sätt. Man tränar, hjärnan letar och provar sig fram, man övar ännu mer, nätet bildas och mallen blir tydligare och till slut sitter det. Ju mer man sedan tränar eller använder förmågan desto bättre kommer den att sitta; hjärnan kan när som helst plocka fram mallen för att till exempel spela gitarr, göra en handvolt eller jonglera när du väl lärt dig det. Föreställ dig mallen som en svag blyertsteckning från början. Ju oftare den plockas fram och används desto mer fylls linjerna i och till slut kan du till och med känna mönstret med fingret.

kan inte

kan det med kuvert

Hjärnan är vad man kallar plastisk. Den kan omformas och lära sig nya saker hela livet. Genom att träna på en viss sak blir man bättre och bättre på att utföra den.

Att hjärnan är plastisk och formbar innebär fantastiska möjligheter, inte minst för barn och unga med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med en trygg anknytning till föräldrarna, bra mat, god sömn och bra stimulans kan det hända en massa positiva saker med hjärnan. Det säger Åke Pålshammar, neuropsykologi och senioruniversitetslektor vid Uppsala universitet. I artikeln Uppväxtmiljön påverkar funktionsnedsättningen berättar han mer om hur goda uppväxtvillkor kan förbättra en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vilken påverkan kraftig och/eller långvarig stress kan ha på hjärnan.