I skolan

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Alla elever har rätt att må bra och känna att de lyckas i skolan!

Tyvärr är det inte en verklighet för alla elever idag även om det är något vi i skolan enligt lag ska jobba för. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan lämnar en del att önska enligt Skolinspektionens rapport från juni 2015. Med tanke på att ansvaret i princip legat helt på elevhälsan är detta inte konstigt. Elevhälsans tid och resurser räcker helt enkelt inte till för att uppfylla detta, något man också noterar i rapporten. För att uppfylla skollagen från 2010 om förebyggande och hälsofrämjande arbete för att motverka psykisk ohälsa behöver ansvaret delas av alla på skolan. En långsiktig plan med tydliga mål och utvärderingar behöver upprättas och på flertalet skolor i Sverige kommer man att behöva se över sitt elevvårdsarbete och låta elevhälsan jobba sida vid sida med lärarna på skolan. Klassrumsdörrarna behöver öppnas så att elevhälsan får tillträde till eleverna, då kan vi tillsammans jobba långsiktigt och få till ett väl fungerande förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

För att komma igång med ett systematiskt kvalitetsarbete har vi tagit fram Det nya EHT-materialet. Läs mer om det här.

Läs mer om Skolinspektionens rapport

 

Läs mer…