I skolan

Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Alla elever har rätt att må bra och känna att de lyckas i skolan!

Tyvärr är det inte en verklighet för alla elever idag även om det är något vi i skolan enligt lag ska jobba för. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i skolan lämnar en del att önska enligt Skolinspektionens rapport från juni 2015. Med tanke på att ansvaret i princip legat helt på elevhälsan är detta inte konstigt. Elevhälsans tid och resurser räcker helt enkelt inte till för att uppfylla detta, något man också noterar i rapporten. För att uppfylla skollagen från 2010 om förebyggande och hälsofrämjande arbete för att motverka psykisk ohälsa behöver ansvaret delas av alla på skolan. En långsiktig plan med tydliga mål och utvärderingar behöver upprättas och på flertalet skolor i Sverige kommer man att behöva se över sitt elevvårdsarbete och låta elevhälsan jobba sida vid sida med lärarna på skolan. Klassrumsdörrarna behöver öppnas så att elevhälsan får tillträde till eleverna, då kan vi tillsammans jobba långsiktigt och få till ett väl fungerande förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

För att komma igång med ett sådant arbete på skolan har kursen Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan tagits fram. Det är en kurs för både personal inom elevhälsan,lärare och rektorer som vill komma igång med ett systematiskt skolhälsoarbete för att främja elevernas hälsa och optimera deras inlärning. Om man på skolan beslutat sig för att hitta ett sätt att uppfylla skollagen om förebyggande och hälsofrämjande arbete kan kursen anordnas på skolan. Vi går igenom de konsekvenser man kan se i skolan av bristande livsstil samt hur man konkret kan jobba gemensamt för att hjälpa eleverna till en hållbar livsstil med minskad risk för psykisk ohälsa och ökad chans att eleverna tar till sig av undervisningen. Man får konkreta tips och verktyg för hur det förebyggande livsstilsarbetet kan gå till samt hur man kan få till en långsiktig plan. Kursen är baserad på Skolinspektionens rapport och utgår ifrån de rekommendationer som ges där.

Här ges också chans till diskussion kring hur ett sådant arbete skulle kunna se ut på just er skola, vilka möjligheter finns, vilka hinder kan finnas och vilka frågor har personalen? Dessa och andra frågor lyfts upp. För pris på kursen Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan, använd kontaktformuläret eller ring 0708-208 999 för offert.

Skolor vars personal gått kursen erhåller 10 procents rabatt på det pedagogiska materialet Ung Livsstilskunskap som är utarbetat för att användas i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, både av elevhälsans personal och av lärarna.

Man kan också anmäla sitt intresse för de öppna kurserna som ges i höst i Stockholm, eventuellt också på andra platser. När datum är bestämt skickas information ut till personerna på intresselistan som då har förtur till platserna. Priset för kursen är 1500 kr per person. Boken Så funkar det! –sömn, stress och lite annat samt kursmaterial ingår i priset. Moms tillkommer. Intresseanmälan är inte bindande. Mejla info@frija.se för att anmäla ditt intresse. Här finns kursinformation. 

Läs mer om Skolinspektionens rapport

 

Läs mer…