I skolan

Rödabergsskolan

På den här sidan kommer man att kunna följa hur Rödabergsskolan jobbar med Ung Livsstilskunskap som en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Här är en presentations skriven av skolans kurator Veronica Rapp:

Rödabergsskolan är en kommunal grundskola i Vasastan i Stockholm. Här går ungefär 600 elever från ett 70-tal olika länder – så det är verkligen en skola med internationell atmosfär som vi är stolta över!

Rödabergsskolan har valt att arbeta med Ung livsstilskunskap. Vi tycker att det är viktigt att våra elever får tillräckligt med sömn, inte stressar för mycket, äter rätt, rör på sig regelbundet och har ett sunt förhållande till dator- och mobilanvändande för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och må så bra som möjligt!

Många elever kan uppleva oro eller negativa känslor under perioder och stress är ofta Läs mer…