I skolan

Lektionstid

I ett försök att sänka lärarstressen och få loss tid för samarbeten mellan kollegor har Träkvista skola på Ekerö lagt om schemat. I stället för många korta lektioner har man nu infört färre och längre pass. På så sätt slipper lärarna springa mellan lektionssalarna och mer tid kan frigöras och användas på bättre sätt.

Det är fler och fler skolor som väljer denna modell, något jag ser när jag är ute i landet och föreläser eller håller utbildningar. För majoriteten av lärarna ses schemaomläggningen som positiv och de upplever minskad stress och hinner gå på djupet i analys, reflektion och diskussion med eleverna under de längre lektionerna. Något som också lärarna på Träkvista vittnar om. Där har de även noterat att elevernas resultat har ökat.

Långa pass kräver variation för att hjärnan ska orka. Att låta eleverna växla Läs mer…