I skolan

Föräldrafokus

 

FöräldraFokus – metoden som hjälper föräldrar att skapa bra förutsättningar för barnets skolarbetet. Genom strukturerade samtal fokuseras det både på skolämnen och även på fritidsaktiviteter. Metoden uppmuntrar skapandet av individuella strategier utifrån barnets egna förutsättningar. Samtalet mynnar ut i en tydlig planering för den kommande veckan.
Första delen av handboken beskriver vad som påverkar inlärning och tar avstamp i tre stora behov – de emotionella/sociala behoven, behovet av meningsfullhet och de fysiska behoven. I den andra delen av handboken beskrivs FF-metoden, steg för steg, med exempel och illustrationer. Handboken innehåller underlag för anteckningar i form av ämnesrutor och kalendersidor för ett helt skolår. Metoden kan användas genom hela grundskolan och gymnasiet.

Adel hoppade av gymnasiet två gånger och slutade spela fotboll. Efter att hans mamma och han jobbat med Föräldrafokus är han tillbaka i skolan och han har också tagit upp fotbollsträningen. “Jag har blivit en helt annan person” säger Adel. Hör hans berättelse här. 

För mer information kolla : www.foraldrafokus.nu

Läs mer…