I skolan

Vinn tid

Efter många år i läraryrket vet jag att tid är dyrbar i skolans värld. Därför är det viktigt att se till att användandet av Ung Livsstilskunskap inte blir ytterligare något som kan upplevas som en börda för pedagogerna. Man kan faktiskt vinna tid på att använda Ung Livsstilskunskap. Eftersom alla områden som tas upp i Ung Livsstilskunskap finns med i flera olika ämnesplaner samt i de övergripande målen för både grund- och gymnasieskolan kan Ung Livsstilskunskap göras inom ramen av timplanen.

Det är också så att det idag går åt mycket tid för att till exempel repetera sådant som eleverna missat då de varit frånvarande eller till och med frånvarande i sin närvaro på grund av trötthet, koncentrationssvårigheter eller för att de helt enkelt sysslar med annat. Mycket tid läggs också på dokumentation av vad eleverna behöver ta igen då de missat saker, pedagogiska planer, samtal med eleven, samtal till hemmen, samtal och möten med elevhälsan och rektor och så vidare.

Genom att jobba förebyggande med att till exempel utbilda eleverna i Ung Livsstilskunskap ökar möjligheten till optimal inlärning. Det ger möjlighet att få både eleverna och deras

Läs mer…