I skolan

Tips

Koncentration, fokus och arbetsminne

Beroende på hjärnans kapacitet klarar man att fokusera ungefär 20-25 minuter i taget. De flesta ungdomar har svårt att
hålla sig koncentrerade mycket längre än så. Efter ungefär 25 minuter så tappar man koncentrationsförmågan och reptilhjärnan tar över. Sitter man till exempel och läser läxor eller lyssnar under en lektion så klarar man bara att ta in cirka 25 % av informationen när man jobbar med endast reptilhjärnan. För att återfå koncentrationsförmågan bör man därför ta korta bensträckare, ta en nypa luft eller bryta av med någon typ av övning som involverar kroppen. Gärna något som aktiverar båda hjärnhalvorna. Här hittar du en bild på några övningar man kan göra i klassrummet för att få upp koncentrationen igen.

Det kan räcka med bara några minuters fysisk aktivitet för att återfå uppmärksamheten och koncentrationsförmågan. Att införa mer rörelse under dagen kan hjälpa till att få upp resultaten i skolan. Flera studier visar på goda effekter av träning och rörelse när det gäller förbättrade resultat både läsförståelse och i matematik. Både den grå och den vita substansen i hjärnan förändras hos barn som är fysiskt aktiva. I boken Hjärnstark beskriver Anders Hansen om de goda effekterna på hjärnan rörelse och motion har.

Att jobba med ofokuserade elever i klassrummet

Anna Nygren och Birgitta Sundqvist, som är speciallärare, har tagit fram en lista på saker man kan vara till hjälp när man jobbar med elever som på grund av sömnbrist eller diagnoser har svårt med fokus, koncentration och uthållighet. Kanske kan våra tips vara till hjälp när man känner att man inte når fram i klassrummet. Läs mer…